พิธีสถาปนาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดลำปาง
สมัยที่ 13 ประจำปี 2552-2553
25 กรกฎาคม 2552

ณ ห้องเวียงพนา ชั้น 1 โรงแรมลำปางเวียงทอง
Updated by iLoveCoffee, iLoveFOTO : Lampang Tel. 086-669-3561